Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler
ortodoksluknedir

TARİKATLAR

TARİKATLAR VE YALANCI ÖĞRETİLER

Mesihi'in kilisesi kurulur kurulmaz hızla büyümeye başladı. Her yerde hrıstiyanlar artıyor ve büyük topluluklar oluşuyordu. Fakat bunu katlanamayan şeytan kilisenin içine girerek bazı şahısları kullanmaya ve kendi pis işlerini yapmaya başladı. Bu insanlar kilisenin ileri gelen kişileri olduğu için kendi dini görüşlerini ileriye sürmeye ve hatta gerçekten kaçarak halka bunu öğretmeye başladılar. Bunlar kendi aralarında toplanarak felsefi konuşmalar yapmaya ve halkı Kutsal Ruh'un öğretisi dışında saçma sapan öğretiler yapmaya ve halkı saptırmaya başladılar.  Bunlardan en ileri gelen Arius'a göre Mesih gerçek Tanrı ve gerçek İnsan değil, Tanrı tarafından yaratılmış bir varlıktı. Bu kabuledilememezlikle birlikte hrıstiyanlar için bir aşağılamaydı. Çünkü hrıstiyanlar Mesih'in Tanrı bağrında herzaman var olduğunu ve yaratılamadığını ama doğduğuna inanır. Buna ek olarak günümüzdeki yehova şahitleri de bu zavallı görüşe inanmakta ve bütün dünyada bu Kutsal olmayan ve kendi görüşleri olan bu öğretiyi öğretmektedirler.

Yehova şahitleri Mesih'in dediği gibi insanlara kuzular gibi yaklaşmakta ve onlara kendilerininde hrıstiyan olduklarını söyleyerek basit ortodoks imanlılarını kandırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Çünkü onlar ve onlara benzeyen ve yaklaşık 120 yıllık bir tarihleri olan bu insanlar bizim Mesih'in öz havarilerinden üstlerindiğimiz öğreti ve gerçekleri hiçe sayarak bize ilahiyat yapamazlar. Bu doğru olamaz 2000 senelik tarihimizi ve geleneğimizi silip bu saçmalıklara inanmak mümkün değildir. Çünkü Mesih'in kilisesi bu kadar sene yanlış bir imanla yaşayamazdı. Buna göre imanımız pak ve öğretimiz de Kutsal ve doğrudur. Kardeşlerim felsefi ve aldatıcı görüşlere inanıp imanınızı sarsmayın bütün zorluklara rağmen her sıkıntıya dayaynın, öyleki kurtuluşunuz yakındır.

GÜNÜMÜZ KİLİSELERİ VE FARKLILIKLAR

Mesih'in kurduğu kilise sekizinci yüzyıllarında ikiye bölündü doğu yani ortodoks ve batı yani vatikan kiliseleri olmak üzere ikiye ayrıldılar. Bu ayrılık 1054 yılında resmi olarak bağımsızlık tanındı. Batı kilisesi yani kotolikler kendi öğretilerine başlamaya ve Kutsal Kitap dışında hareket etmeye başladılar. Bunların bizden en büyük farklılıkları aşağıdaki gibidir. Katolikler Kutsal Ruh'un oğul gibi Baba'nın bağrından doğmadığını, Oğuldan kaynaklandığını öğretir. Fakat bu yanlıştır. Çünkü Kutsal Ruh iki ayrı güçten gelemez eğer iki ayrı güçten bahsediyorsak o zaman iki ayrı Tanrı'ya tapıyoruz demektir. Ama biz bir tek Tanrı'ya tapıyoruz. Meryem Ana'nın gebe kalmasını başka bir şekilde öğretir ve bu kutsal Kitap'a aykırıdır. Tanrısal komünyomda imanlılar sadece ekmek yani bedeni simgeleyen parça verilir. Oysa Mesih hem bedenini hem de kanını bize verdi. Roma papasının dünyadaki Mesih'in tek temsilcisi olduğuna ve onun yanılmaz olduğuna inanır. Ama bu yanlıştır. Çünkü Mesih'in dirilişinden sonra Kutsal Ruh sadece bir şahısın üzerine inmedi kendini bu yola adayan her episkoposun üzerine indi. Öyleyse her episkopos Mesih'in bu dünyadaki temsilcisidir.

Papalığın bu sıkı kanunlarını kaldıramayan bazı halk toplulukları ve imanlılar 1517 yılında bu durumu protesto ederek kendi kiliselerini kurdular. Bunlar kendi kiliselerini kurarak gerçekten dahada uzaklaştılar. Bu kiliseye göre gelenekler hiçtir. Onlar ikonaları sildiler ve Kutsal Kitab'ı istedikleri gibi yorumlarlar bu kargaşalar yüzünden protestanlık kendi aralarında 350 den fazla tarikata veya sözde kiliseye ayrıldılar.

GÜNÜMÜZ TARİKATLARI

Bundan yaklaşık 120 sene önce Charles Rasell adında bir Amerikalı kendini din lideri ilan ederek bir örgüt kurdu. Aslında ekonomik bir şirket olan bu örgüt bütün eski tarikatların özellikle Arıus'un saçmalıklarını yaymaya ve öğretmeye başladı. Amacı kiliseye zarar vermekti. Bu teorileri anlatmaya ve hakı kandırmaya ve ozamanın fakir Amerikan halkına kendi ekonomik gücüyle yardım ederek onları kandırdı ve kazandı. Bu zararlı örgüt bu gün bir propaganda gibi bütün dünyaya yayılmaktadır. Bu örgütün adı "Yehova Şahitleridir" . Bunlar tamamen ilahiyat hakında hiç bir görüşe sahip olmayıp bütün öğretilerini eski tarıkatlardan ve şeytana tapan örgütlerden alırlar. Çünkü bu eski örgütler Mesih'in kilisesini yıkmak için kurulmuş Kutsal olmayan ve havarilerin öğretisine dayanmayan örgütlerdi. Bunun için de hayatları uzun sürmedi.

1. Ebionitiler İsa Mesih'in Tanrısallığını inkar edip, Kutsal Ruh'un İsa'ya vaftiz sırasında geldiğini söylerlerdi. Yehova şahitleride aynı şeyi söylemektedirler.

2. Elkeziler İsa'nın Tanrı olmadığına inanırlar. Ruhun vücuttan vücuda göç ettiğini ve bunun İsa içinde geçerli olduğunu öğretirlerdi. Takriben aynı şeyi bu tarikat mensupları olan yahova şahitleride kabul etmektedirler.

3. Bir zamanlar Tanrısal Üçlü Birliğe karşı olan insanlar vardı. Bunlar Allah'ın bir olduğunu , Oğul ve Kutsal Ruh'un O'ndan daha alt bir seviyede olduğuna inanıyorlardı. Bu inanışa yahova şahitleride katılır. Ama yehova şahitleri bununla kalmayıp bu Kutsal Üçlü Birlik imanının şeytandan kaynaklandığına inanırlar. Oysa gerçek Mesih'in ta kendisi tarafından ispatlanmaktadır."Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin".

4. Monarkiyenler ve Sebelyenler İsa'nın normal bir insan olarak doğduğunu ve vaftizi sırasında Mesih olduğunu söylerlerdi. Bu görüşe katılan yehova şahitleri bunu kendi kitaplarında da öğretirler.

5. Makedonius Kutsal Ruh'un Tanrısallığını kabul etmezdi. Yehova şahitleri bunu daha da saçmalayarak Kutsal Ruh diye bir şey mevcut olmadığını (!) ve Kutsal Kitap'a resmen karşı çıkarlar.

6. M.S üçüncü yüzyıllarda ortaya çıkan bazı tarikatlar ruhun ölümlü olduğunu öğretirlerdi. Bu günkü yehova şahitleride aynı şeyi öğretmektedirler. Hatta Mesih'in Ruh'unun öldüğünü ileri sürerler. (!).

7. Mesih'in bin yıllık hükümdarlığı ile ilgili olarak, eski tarikatçılarında inandığı gibi, Mesih'in dünyaya dönüp bedeni olarak tekrar bin yıl boyunca hükükdarlık süreceğini söylerler. Oysa bu hükümdarlık bedeni ve dünyevi değil ruhi ve manevidir. Bunu Mesih'in hem öğretisinden hem de Roma valisi olan Pilatus'a verdiği cevaptan anlıyoruz.

Bütün bunlar yehova şahitleri olan ekonomik bir şirket olan ve kendini daha sonra bir tarikat yapan ve hatta şimdi kendilerine hrıstiyan adı veren bu pis ve kandırıcı ve beyin yıkayan bu insanların yani Amerikalıların öğertileridir. Bu insanlar belirli yüzyıllara kadar ne hrıstiyanlığı nede başka bir medeniyeti gördüler. Bütün yaradılış ve bütün Tanrı'nın peygamberleri küçük Asya'da yani Filistin ve İsarail ile ararat dağı arasında yani iki büyük kutsal ırmaklar arasında (Fırat ve Dicle) gelmiştir. Buna ek olarak Mesih bu kutsal topraklarda dünyaya gelmiş ve O'nun ilk öğrencileri ve havarileri bu topraklarda Müjdeyi katkısız va net bir şekilde yaymıştır.

Bu geleneğidi kendi çocuklarına onlarda kendi çocuklarına ve bu bir zincir şeklinde bu güne dek bize gelmiştir. İşte bu Kutsal geleneği nasıl olurda hiçe sayar ve belirli yüzyıllara kadar barbar şeklinde yaşayan bir Amerikalının 120 sene önce yapmış olduğu bu tarikata inanabiliriz? Bu mümkün değildir ne yazık ki bu insanlar gerçekten uzakta yaşamakta ve biz ortodokslarıda yakından inceleyip en kısa fırsatta kiliseyi kötü göstererek insanlarımıza ve imanlılarımıza kendilerini birer hrıstiyan gibi tarif ederek kandırmakta ve bunu özellikle basit ve okumamış insanlara yapmaktadırlar. Bu insanlardan ve öğretilerinden uzak ama Tanrı'nın gerçek yolu olan Ortodoks kilisesinin yolundan şaşmayın. Kötü maddi koşullar nedeniyle sizlere yaptıkları gerek yardım gerekse iş bulma v.b aldatmalara kapınmayıp zora ve güce dayanın çünkü sonunua kadar dayanan kurtulacaktır. Amin.Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.