Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler
ortodoksluknedir

Sabah Duası

Uykudan kalktığında, yattığın yerden ayrıl ve saygıyla ve Allah Korkusu ile dur ve şöyle dua et:

‘Peder, Oğul ve Kutsal Ruh olan tek Tanrının adıyla. Amin.

Yücelik senindir ey ilahımız yücelik senindir. Ey teselli veren, her yerde hazır olan, gerçeğin ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan, göksel kral gel ve aramızda ol ve bizleri kirlilikten arındır ve kurtar. Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle(3 kere). Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Ey aziz Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey efendimiz suçlarımızı görme ey kutsal hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.
Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin. Göklerdeki Pederimiz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Çünkü krallık ve güçlülük ve şan senindir, Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Daha sonra şu Troparyon:

Uykudan kalkışımızda sana secde ederiz, sana haykırırız, ey güç sahibi, meleklerin tesbihi ile sana hamd ederiz. ’Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın, ey Allahımız, Tanrı Validesi için bize acı.

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun:

Beni uykumdan ve yatağımdan kaldırdın, ey Rabbim aklımı ve yüreğimi aydınlat ve seni tesbih etmek için dudaklarımı aç, ey Kutsal Üçleme sana haykırıyorum: Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın, sen ey Allahım, Tanrı Validesinin şefaati ile bize acıma eyle. Şimdi, her zaman ve sonsuza kadar, Âmin: İşte yargıç ansızın geliyor ve her birimizin amelleri sayılacak. Bu nedenle geliniz, gece yarısında korkuyla haykıralım, Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın, sen ey Allahım, Tanrı Validesinin şefaati ile bize acıma eyle.

On iki kere: Ya Rab Merhamet Eyle.

Ey Kutsal Üçleme, uykudan uyandığım şu anda sana şükrederim. Çünkü sen iyiliklerinin çokluğu ve sabrınla ben günahkâr kuluna gazap etmedin ve beni suçlarımla ezmedin. Aksine âdetin olduğu üzere bana acıyıp, ümitsizliğe kapılmış olan beni uyandırıp kaldırdın, sana erkenden hamd edip yüceltmek için, aklımın gözlerini aydınlat ve sözlerini düşünmek için ağzımı aç ki, öğütlerini anlayayım. Ve senin iradeni yerine getireyim. Ve yüreğimin itirafı ile sana terennüm edip, kutsal adını tesbih edeyim, ey Peder, Oğul ve Kutsal Ruh.

Ey her şeye hükmeden İlahımız, sana yücelik olsun. Çünkü sen tanrısal inayetinle, ben günahkâr ve müstahak olmayan kulunu uyandırmaya layık bularak, kutsal evine girme imkânı verdin. Kutsal güçlerinden kabul ettiğin gibi, benim de yalvarışlarımın sesini kabul eyle. Alçakgönüllülük ruhu ve temiz bir yürekle günahkâr dudaklarımdan çıkan tesbihlerimin sana sunulmasını kabul et ki, nefsimin aydınlık ve güzel meşalesiyle Akıllı Bakireler örneğine ortak olayım. Ve seni yücelteyim. Ey Pederde ve Kutsal Ruhta yüceltilen Oğul. Amin.

Kutsal Pederlerimizin duaları ile Allahımız Rab İsa Mesih bize merhamet eyle ve kurtar. Amin.

 

 


Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.