Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler
ortodoksluknedir

Meryem Anaya Övgü Duası
( Meryem Ana İkonasının önünde saygıyla ve Allah Korkusu ile dur ve şöyle dua et.)

Beşinci Beyit

Karnında ilahı taşıyan bakire, Elizabet’in yanına gitti ve onun selamını hisseden Elizabet’in karnındaki cenin, sanki onu tesbih edercesine sevinçle kıpırdadı ve tanrı validesine haykırdı:  
Sevin ey dalı solmayan asma,
Sevin ey bozulmayan ürün  şişesi,
Sevin ey insan sever çiftçinin ekini,
Sevin ey bize hayat vereni yeşerten,
Sevin ey merhamet bolluğunu yetiştiren tarla,
Sevin ey bağışlanma servetini taşıyan sofra sevin çünkü canlara sen liman hazırlarsın,
Sevin ey şefaatin makbul güzel kokusu,
Sevin ey insanların bağışlanması, 
Sevin ey Allah’ın ölülerdeki sevinci,
Sevin ey Allah önünde ölülerin rehberi,
Sevin ey güveyi olmayan gelin. 

Koro
: Sevin ey güveyi olmayan gelin.                                      


Altıncı  Beyit

İffetli Yusuf seni, ayıplardan arınmış ve evlenmemiş olduğunu görünce, içindeki şüpheli fikirlerden korkunç bir hayrete düştü. Ve senin hileli bir ilişkin olduğunu sandı.Ama gebeliğinin kutsal ruhtan olduğunu anlayınca haykırdı: Aleluyya. 

Koro :
Aleluyya 


Yedinci Beyit

Çobanlar, Mesih’in bedenle gelişini tesbih eden melekleri duydular ve sanki bir çobanmış gibi ona gittiler ve onu Meryem’in karnında otlamış ayıpsız bir kuzu gibi gördüler ve tesbihle haykırdılar:  
Sevin ey çoban ve kuzuyu doğuran,
Sevin ey koyunların konuşan kapısı, 
Sevin ey görünmez düşmanların intikamı, 
Sevin ey cennet kapılarının anahtarı, 
Sevin çünkü göktekiler yerdekilerle seviniyor,
Sevin çünkü yerdekiler göktekilerle birleşiyor,
Sevin ey resullerin susmayan ağzı, 
Sevin ey mücahitlerin yenilmez gücü, 
Sevin ey imanın güvenli kaidesi,
Sevin ey güzel nimetin bilinişi,
Sevin ey ölüler diyarını  çıplak bırakan,
Sevin çünkü seninle yüceliği kuşandık,
Sevin ey güveyi olmayan gelin. 

Koro
: Sevin ey güveyi olmayan gelin.


Sekizinci Beyit

Yıldızlara tapanlar, Allah tarafından hareketlenen yıldızı görünce onun ışığını bir meşale gibi takip edip ondan güçlü kral hakkında bilgi edindiler. Ve varılmaz olana yetiştikleri zaman sevinçle ona haykırdılar. Aleluyya.

Koro: Aleluyya 


Dokuzuncu Beyit

Keldani çocuklar, beşeriyeti elleriyle yoğurmuş olanı bakirenin elinde görünce, ve insan sureti almış olduğu halde onun efendimiz olduğunu anladılar ve kutsal hizmete doğru hediyelerle geldiler ve haykırdılar:  
Sevin ey batmayan yıldızın annesi,
Sevin ey gizemli günün doğuşu,
Sevin ey sapkınlık ateşini söndüren,
Sevin ey üçlemeyi sevenlerin aydınlığı, 
Sevin ey insanlığı  olmayan zorbayı başkanlıktan atan,
Sevin ey insanları seven Mesih’i ortaya çıkaran,
Sevin ey bizleri barbarların inancından kurtaran,
Sevin ey bizleri işlerin çamurundan çıkaran,
Sevin ey ateşe tapınmaya son veren,
Sevin ey bizi acıların alevinden kurtaran,
Sevin ey müminlere iffet yolunu gösteren,
Sevin ey bütün çağların gelini,
Sevin ey güveyi olmayan gelin. 

Koro: Sevin ey güveyi olmayan gelin. 


Onuncu Beyit


Yıldızlara tapanlar tanrıyı kuşanarak müjdeci olunca, Babil’e döndü ve vahyini tamamlayarak herkese senin Mesih olduğunu müjdelediler, ve terennüm bilmeyen ve hezeyanlı Hirodesi ihmal ettiler. Aleluyya.

Koro : Aleluyya
 

Onbirinci Beyit

Mısırda hakkın nuru olarak doğduğunda, batıl olanın karanlığını  kovdun ve putları senin gücün önünde durmaya dayanamadı  ve dev-rilip yok oldu ve ona tapınmaktan kurtulanlar, tanrı validesine haykırdılar.  
Sevin ey beşeriyetin ayağa kalkışı, 
Sevin ey putların yıkılışı, 
Sevin ey hilenin aldatışını  ezen,
Sevin ey putların hilelerini açığa çıkaran,
Sevin ey akıllı Firavunu batıran deniz,
Sevin ey susamışları  yaşamla sulayan,
Sevin ey karanlıkta olanlara yol gösteren ateş sütunu,
Sevin ey insanlar için buluttan daha geniş olan örtü, 
Sevin ey kudret helvasının yerini alan gıda,
Sevin ey kutsal lütfun hizmetkârı, 
Sevin ey vaat edilmiş  toprak,
Sevin ey kendisinden yoğurt ve bal damlayan,
Sevin ey güveyi olmayan gelin. 

Koro: Sevin ey güveyi olmayan gelin. 

   

 


Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.