Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler
ortodoksluknedir

<< El – Matalibsi Duası >>

- Doksa - 

Müstahak olmayan ben utançsızlık içinde senin kutsallarını almaya nasıl yaklaşırım? Çünkü yaraşık olanlarla beraber sana yaklaşmaya cesaret edersem, giyimim, düğün giyimi olmadığı  için beni azarlar ve çok günahkar olan nefsime yargılanma sahibi olurum, ey rabbim ruhumun kirliliğini arındır ve beni kurtar çünkü  sen insan seversin. 


- Kenin -

 
Ey tanrı validesi suçlarım çok arttı, kurtuluşu dileyerek sana sığınıyorum ey temiz bakire, zayıf nefsime yardım et ve yaptığım günahları bağışlaması için oğlun ve ilahımız Mesih’e  şefaat eyle ey mübarek bakire. 
( Ve 40 kere Merhamet eyle yarab ve istediğin kadar secde yap ) 
 


Aziz Büyük Basiliyos’tan
 

<< Birinci Efşin >>
 

Ey rabbimiz ve ilahımız ölümsüzlük ve yaşam kaynağı, görünen ve görünmeyen her şeyi yaratan başlangıcı olmayan ve ezeliyette Babaya eşit olan biricik Oğul İsa Mesih, sen ki sonsuz salahın nedeniyle son günlerden beden alıp bizler için haça gerildin, korunmasız ve şükretmesini bilmeyen bizler için boğazlandın ve günahla kirlenen tabiatımızı özel kanınla yeniden yoğurdun, sen ey ölümsüz kralımız, ben günahkar kulunun tövbesini tekrar kabul et ve kulaklarını  bana yönelt ve sözlerimi işit. Zira senin önünde yerden göğe kadar günah işledim ve görkeminin yüceliğinde bulunmaya yaraşık değilim. Çünkü iyiliklerini öfkelendirdim ve vasiyetlerini çiğnedim ve emirlerine itaat etmedim, ama sen yarab sabırlısın ve kindar değilsin senin merhametin çok, beni helak olmaya teslim etmezsin. Her durumda dönüşümü beklersin. Çünkü sen ey insan sever peygamberin vasıtasıyla şöyle dedin: Günahkarın ölmesini istemem geri dönüp yaşama sahip olsun. 
Çünkü sen ey efendimiz ellerinin eseri olanın helak olmasını istemezsin ve insanların helakına sevinmezsin, ama herkesin kurtulup gerçeğin bilincine varmalarını ve gelmelerini istersin. bu nedenle ne gökler ne yeryüzüne ne de bu zamanki hayata yaraşık değilim, zira bütün benliğimi günaha esir kıldım ve zevklere kul eyledim ve senin suretini ihmal ettim. Fakat bedbaht olan ben senin eserin olduğum için kurtuluşumdan ümidimi kesmedim. Senin sonsuz şefkatine güvenle yaklaşıyorum, ey insan sever Mesih, kötü kadını, haçtaki suçluyu, vergi görevlisini ve kaybolan akıllı evladı kabul ettiğin gibi beni de kabul et ve günahın ağır kabuğunu üzerimden kaldır ey insanların günahını kaldıran ve beşeriyetin hastalıklarına şifa veren, sen ki yorgunları ve yükü ağır olanları sana çağırır onlar rahatlık verirsin. Sen ki doğruları değil günahkarları tövbeye çağırmak için geldin, bütün bedensel ve ruhsal kirliliklerden beni temizle ve kutsallığı korkunla pekiştirmeyi bana öğret. Kutsallığından vicdanımın nasibini temiz bir tanıklık ile almakla senin kutsal bedenin ve değerli kanınla birlik içinde olayım baban ve kutsal ruhunla birlikte seni bedenimde ihtiva edeyim. Evet ey ilahım ve rabbim İsa Mesih, senin kutsal gizemlerini almak benim yargılanmama sebep olmasın ve onları yaraşık olmadan aldığım için bana bedensel ve ruhsal zayıflık vermesin. Fakat son nefesime kadar kutsal ruhun paydaşlığını yargısız bir şekilde bana ver, benim için ebedi hayat gıdası ve korkunç tahtının huzurunda güzel cevaplar verme vesilesi olsun. Ve seni sevenlere hazırladığın kötülüğü olmayan iyiliklerine senin seçtiklerinle beraber paydaş olayım yarab. Sen çağlar boyunca onlarla yüceltilirsin.  


<< İkinci Efşin >>
 

Yarab senin kutsal bedenini ve değerli kanını hak etmeden aldığımı  biliyorum ve onlara karşı borçluyum ve senin bedenini ve kanını  temyiz etmediğim için kendime yargılanma sebebi oluyorum ey Mesih ilahım. Ama senin şefkatinden eminim ve sana yaklaşıyorum çünkü  sen dedin << Her kim benim bedenimi ve kanımı alırsa ben onda ve oda bende durur >> Öyleyse bana acı yarab ve günahkar olan beni teşhir etme fakat bana merhametine göre ver. Ve bu kutsallar benim için şifa ve arınma, aydınlanma ve korunma, kurtuluş  ile bedensel ve ruhsal kutsanma, her türlü kötülük ve hayalden, suç faaliyetlerinden ve şeytani düşüncelerden temizlenmem için olsun. Sana karşı cesaret ve sevgi, iyi bir yaşam ve bunun kanıtını sana sunma, faziletin gelişip kemale ermesi ve vasiyetlerini yerine getirme ve kutsal ruh paydaşlığı ile ebedi hayat için gıda ve korkunç tahtının huzurunda hüsnü kabulüm olsun. Yargı ve ceza sebebi olmasın. 


<< Üçüncü Efşin >>
 

Ey Allahım ve rabbim İsa Mesih, duygularımla, yaptıklarımla fikir ve söylemlerimle bilerek veya bilmeyerek gençliğimden şu saate kadar sana karşı yaptığım günahlarımı, suçlarımı ve itaatsizliklerimi ben günahkar ve yaraşık olmayan kuluna bağışla ve şefkat ver. Ve tamamen temiz ve kutsal olan ebediyen bakire kalan ve seni babasız olarak doğuran annen ve yalnızca kendisi benim ümidim ve şefaat vesilem, reddedilmeyen kurtuluşum olan azize Meryem’in şefaati ile senin ölümsüz ve yaşam veren kutsal gizemlerini almaya beni yaraşık eyle. Günahlarımın affı ve ebedi hayat ile bedensel ve ruhsal kutsanma arınma ve aydınlanma ile şifa ve güçlenme vesilesi olsun. Kötü ve zalim ruhların gece hayallerinden, evham ve kötü  düşüncelerden kurtulmak ve bunların silinmesi ve yok olması  için vesile olsun. 

Çünkü görkem ve krallık, güç ve şeref ve tapınma sana Babana ve Kutsal Ruhuna yaraşır. Şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

<< Kominyondan Sonra Şükür Duası  >>
 
(Hararetle ve bütün kalbinle Allaha şükret) 
 
Yücelik senindir ey Allahım yücelik senin (Üç kere) Ey rabbim ve ilahım sana şükür ederim, çünkü ben günahkarı dışlamadın fakat beni senin kutsallarına paydaş olmaya yaraşık eyledin. Sana şükrederim çünkü senin göksel kutsal değerlerini almaya yaraşık olmayan beni layık eyledin, bizler için ölen ve dirilen insan seven efendimiz senin korkunç ve yaşam veren gizemlerini, bedensel ve ruhsal kutsanma ve iyilikler için bize ver. Ve onların bedenlerimize ve ruhlarımıza şifa olmasını ve kötülüğün ezilmesi için, yüreğimin aydınlanması ve ruhsal gücümün selameti, güçlü bir iman, riyasız bir sevgi, hikmetle doluluk ve vasiyetlerinin korunması ve ilahi nimetlerinin artması  ve yüceliğine yaraşık olmaya vesilemiz olsun. Azizlerinle korunmuş  olarak senin nimetini daima anımsayım ve bundan sonra kendi benliğim için değil, bana iyilikler veren senin için yaşayım ey efendim. Ve böylece bu alemden ebedi hayat ümidi üzerine göçtüğüm zaman, sevinç seslerinin susmadığı ve anlatılmaz yüzünün cemalini görenlerin sonsuz lezzetlerinin yaşandığı ebedi huzura ulaşayım. Çünkü seni sevenlerin coşkusu ve gerçekten arzulanan sensin ey Mesih ilahımız, bütün yaratılmışlar sonsuza kadar yalnız seni tesbih eder.Amin. 
 

Efşin 
( Mütercim Sem’anın ) 

Ey salih efendim sen ki bedenini gönüllü olarak benim gıdam için verdin, yaraşık olmayanları yok eden ateş sensin, ey yaratanım beni yakma fakat bütün vücuduma ve organlarıma gir ve heveslerimin bütün dikenlerini yak, ruhumu temizle, zihnimi kutsa ve kemiklerimi ve sinirlerimi güçlendir ve beş duyumu aydınlat, korkunu içime çivile ve daima beni koru ve her türlü zararlı söz ve eylemden beni arındır. Beni temizle gidişatımı ıslah et, beni süsle, anlayış ver ve aydınlat ve yalnız senin ruhunun meskeni eyle ve bundan sonra günahın meskeni olmayayım. Paydaş olmamla sana mesken olursam her kötülük benden, ateşten kaçar gibi uzaklaşır. Bütün azizleri, baş melekleri, öncü peygamberi ve hikmetli havarilerin ile temiz ve kutsal anneni sana şefaatçi olarak sunuyorum ey Mesih ilahım onların dileklerini kabul et, çünkü sen şefkatlisin. Sana tapınan beni nurun evladı eyle. Çünkü coşkumuz ve kutsanmamız yalnız sensin ey ilahımız hepimiz sana layık olan yüceliği her gün sunarız. Çünkü ebetlere kadar mübarek olan ve yüceltilen sensin. Amin. .

   

 


Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.