Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler
ortodoksluknedir

1.KİLİSE NEDİR?

Kilise Kelimesini bir çok defa duyuyoruz ve kullanıyoruz. Birçok kişi bu kelimeyi duyunca aklına getirdiği ilk şey kilise binalarıdır. Bazı kişilerinde akıllarına ruhaniler ve rahipler gelir. Oysa bu ve buna benzer anlamlar veya düşünceler kilisenin tabiatını ve özünü vermemektedir. Kilise derken şimdiden belirtelim ki imanımızın temellerinden birini kastediyoruz. Çünkü Altın Ağızlı Yuhanna'ya  (kilise azizlerinden) göre dunyanın her bir yaniındaki imanlıların gerek geçmiştekilerin gerekse şımdikilerin hatta gelecektekilerin İsa Mesih ile bir bütünü teskil eden bir sır olduklarıinı söyler. Her sır kendiliğinden anlaşılamadığı ve ifade edilmediği için Tanrıdan ışık alan havariler ve kilise babaları hayatlarındaki tecrübelerden ve imajlardan yararlanmiışlardır. Öyleki kilise denen bu büyük sırrı bizlere açiklayabilsinler. Bunların başında gelen Aziz Pavlus yirmiden fazla mektuplarında kiliseyi kesin ve net bir şekilde vücut olarak belirtir. Kilise insan vucuduna benzer: Başı ve organları vardır. Ama bu sırrı daha iyi anlayabilmek ve bu tanımı biraz daha basitleştirecek olursak Pavlus kilisenin İsa Mesih' ten ve O'na iman edenlerden oluştuğunu vurgular.

Kilise organik bir vücut ve bir bütündür. Kilise, İsa Mesih'in Vücudu'dur. Pavlus bu gerçegi çok canlı bir şekilde belirtir. Korentlilere yazdiığı birinci mektubunda (12:12 13 27) şöyle der:  '' Mesih bir vücuda benzer. Vücut bir dir, ama organları vardır. Vücudun bütün organları çok sayıda olamalarına ramen bir tek vücut teskil ederler. Bizlerde vaftizle birlikte Kutsal Ruh'un aracılığıyla bir tek vücut olduk. Sizler hepiniz beraber İsa Mesih'in vücudunu teskil ediyorsunuz ve her biriniz bu vücudun birer bireyisiniz.

2.TEK VÜCUT OLMAK

Bir onceki bçlümde kilise derken bir vücudu kastettiğimizi gördük. Bunun başı İsa Mesih olup bireyleri ise yaşamış ve yaşamakta vede yaşayacak olan bütün hristiyanlık alemidir. Oyleyse bir insan nasıl bir vücudun bireyi olabilir? Mesih'in vücudu olan kilisenin nasıl bir parcası olabilir? Bu sorulara İsa Mesih'in ta kendisi dirilisinden hemen sonra oğrencilerine görünerek şöyle değinmektedir: '' Müjdeyi bütün insanlara yayınız oyleki iman edip ve vaftiz olan herkes kurtulusa kavuşacaktır.''   (Mark 16: 15-16) Demekki Rab imanı ve vaftizi, kiliseye mensup olup kurtulusa kavuşan biri için iki temel şart olarak belirtmiştir. Bunları sırayla ele alacak olursak:

1. İman, Rab imandan bahsederken birçokların sandığı veya anladı imanı, yani gorünmeyen şeylere ya da üstün kuvvetlere inanmak olarak açiklanan imanı kastetmemektedir. Kendisinin ve havarilerinin Kutsal Ruh aracılığıyla oğretip ve eğittikleri inanclara dayanan imandan bahşetmektedir. Bunu kilise babaları havarilerden almış oldukları inanca dayanarak imanımızın özü olan Büyk İman Açıklamasında belirtmişlerdir. Bir insanin Mesih'in vücudu olan kilisenin bir bireyi olabilmesi için İsa Mesih'in ''Gerçek Allahtan Gerçek Allah'' olduğuna ve O'nun insanlığın kurtarıcışı olduğuna inanması gerekmektedir. Bunun için Büyük İman Açıklaması yazılmadan once Incil'i mujdeleyenler insanlara ''Rab İsa Mesih'e inanın'' mujdesini veriyorlardı. (Elcilerin İs 16:31) Fakat kilisenin bireyi olabilmek için Mesih'in dedikleriyle birlikte vaftiz olmakta gerekmektedir.

2. Vaftiz imanlıların Peder Oüul ve Kutsal Ruh'un adıyla üç defa suya daldırılmalarıdır. Buda Rab İsa Mesih'in oğretisine dayanmaktadır. Havarilerine ''Her kim bana inaniyorsa vaftiz olsun'' diye buyurmuştur (Mat 28:19).

Vaftizle birlikte bizler İsa Mesih'in vücudunun yani kilisenin bir bireyi oluruz. Bunu hem aziz Pavlos'un sözlerinden hemde vaftiz sırasında okunan bir duadan da anlayabiliriz. Duada Peder Tanrı'ya sşöle yalvarmaktadır: ''Vaftiz edilen her kulunu kilisenin bir bireyi ışığın evladi ve  eğemenliğinin mirascısı kıl''. Demekki vaftiz manevi bir sırdır. Bunu daha iyi açiklamak gerekiyorsa dünyanın her yerinde yeni doğan bir çocuk nasıl anne ve babası tarafından nüfüs dairesine kaydedilip o ülkenin vatandaşı sayılıyorsa kilisede yeni doğmuş bir çocuğu vaftizle birlikte Tanrı eğemenliğinin kitabına büyük bir sırla yani sonsuz kurtuluşun yoluna kaydeder. Oyleki yeni doğan her çocuk vaftizle birlikte kilisenin kıymetli bir bireyi Tanrı eğemenliğinin oğlu ve mirascısı olur.

Mesih nasıl Tanrı'nın gerçek oğluysa yeni doğan bir çocukta vaftizle birlikte lutuf yoluyla Tanrı'nın oğlu sayılır. O andan itibaren goklerdeki Peder'in oğludur ve bütün hayatı boyunca O'na yönelerek Goklerdeki Pederimiz duasını seslenebilir. Bu sırra yalnız vaftiz olup ve kilisenin bir bireyi  olanlar sahiptir.  Rab bir gün havarilerini mujdeyi yaymaya hastaları iyleştirmeye ve cinleri kovmaya gondermişti. Havariler geri döndüklerinde Mesih'in adıyla yaptıkları mucizeleri ve eylemleri O'na sevince anlattılar. Rab onalara şu karşılığı verdi: ''Cinlerin sizi dinledikleri için sevinmeyin adlarınızın goklerde yazılı olduğuna sevinin''  (Luk 10:20). Mesih'in vücudu olan kilisenin bir bireyi olmamız bizlere son derecede gurur ve mutluluk vermektedir. Çünkü yalnız vaftizle birlikte O'nun Kutsal vücudunun birer parçasıyız. Öyleki O'na iman eden ve Peder Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz olan herkes hristiyan adını taşımaktadır. Bunun için Rabbimiz İsa Mesih'e teşekur edip O'nu sonsuzlara dek yüceltmeliyiz
.


 Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.