Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler

 

Meryemana’nın Heykel’e Giriş - Kilise bu yortuyu 21 Kasım günü kutlar

Troparyon (Dördüncü Nota)
Allah’ın sevincinin ve beşeri kurtuluş müjdesinin başlangıcı olan Bakire, bugün Allah’ın tapınağında aleni olarak görünmüştür. Herkese Mesih’i müjdelemede öncü oldu. Yüksek bir sesle ona: “Sevin ey Tanrının kurtuluş tasarımının tamamlanışı” diye haykıralım.

Kondak (Dötdüncü Nota)
Tertemiz tapınak, kurtarıcının tapınağı, paha biçilmez yer ve Tanrı yüceliğinin tertemiz hazinesi. Bu gün Rabb’in evine giriyor ve beraberinde tanrı ruhunun nimetini geçiriyor. Allah’ın melekleri O’nu yüceltiyor, çünkü o göksel şemsiyedir.


İkonanın Açıklaması

Gelenekler bize, Meryem’in üç yaşına geldiğinde annesi ve babası tarafından Allah’a verdikleri söz üzerine tapınağa takdim ettiklerini bildiriyor. En büyük Kahin Zekeriya onu takdis edip Kutsalların Kutsalı denen tapınağa geçirdi. Ve bu yere yalnızca, en büyük kahin olan kişi yılda bir kez girerdi (Bağışlanma günü). Meryem tapınakta yaklaşık dokuz yıl kaldı ve evlilik yaşına geldi. Ve kahinler onu, bakireliğini koruması için nişanlısı Yusuf’a verdiler.


 

İkonadaki şahsiyetler

 
Zekeriya : En büyük kahin. Tapınağın basamağında Tanrı validesini karşılarken görünüyor.

 

 


Tanrı Validesi : Küçük bir kız çocuğu olarak onu en büyük Kahin Zekeriya karşılıyor.

 

 

Azizler Yovakim ve Anna : Tanrı validesini tapınağa takdim ediyorlar. Ve yüzlerinde barış ve suskunluk belirtileri görünüyor.

 

Keza, Yovakim ve Anna’nın toplamış oldukları ve Meryem’e eşlik eden bakire kızlar ikonada görünmektedir.

 

İkonanın üst bölümünde, Meryem Ana’nın, Kutsalların Kutsalı denilen bölümde basamaklar üzerinde oturduğunu görüyoruz. Ve melek de onunla ilgilenmekte zira insanlara kendini feda edeni doğuracaktır.

 

 
     Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.