Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler

 

Meryem Ana’nın Doğumu - Kilise bu yortuyu 8 Eylül günü kutlarTroparyon (Dördüncü Nota)
Ey Tanrı validesi, doğumun bütün dünyaya sevinci müjdeledi. Çünkü adaletin güneşi olan Mesih senden doğdu. Ve bereketi bağışladı, ölümü iptal etti ve bize ebedi hayatı verdi.

Kondak (Dötdüncü Nota)
Kutsal doğumunla ey temiz Meryem, Yovakim ve Anna fakirliğin ayıbından kurtuldu, Adem ve Havva ölümün fesadından kurtarıldı. Üzüntülerinden arınan müminler bu kutsal günü “Kısır olan kadın, hayatımızın gıdası olan Tanrı validesini doğurdu” sesleriyle kutluyor.


İkonanın Açıklaması

Kilise geleneklerine göre, Tanrı validesi, Yovakim ve Anna adında yaşlı ve kısır olan bir ebeveynden doğdu. Eski Ahit anlayışına göre Kısırlık ayıp sayılırdı. Bir yönden günahla bağlantılı olan bu durum, diğer yönden de onların neslinden bir kurtarıcının doğması nimetinden mahrum edilirlerdi. Gelenekler bize, Allah’ın meleğini, Yovakim ve Anna’ya gönderdiğini ve Allah’ın bu ayıbı onlar üzerinden, Meryem Ana’yı doğurmalarıyla sileceğini müjdelediğini bildirir.
Azize Anna : İkonada merkezi bir yer işgal eder. Sağ elini bebeğe doğru uzatmış ve etrafında doğuma yardımcı olan hizmetkarlar ile görünüyor.

 

Aziz Yovakim : İkonaya bakan açısından sağ tarafta görünmektedir. bebeğe bakmakta ve sağ elini bebeğe doğru hareket ettiriyor.

 

Bebek : İkona, küçük Meryem’in, bu yortu da esas şahsiyet olduğuna dikkatleri çekiyor. Zira bu olay, İsa Mesih’in dünya’ya girişini hazırladığı için kutsal tarihte önemli bir adımdır.
     Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.