Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler

 

Göğe İlahi Yükseliş Bayramı


Troparyon (Dördüncü Nota)
Tazimle göğe yükseldin Ey Mesih İlahımız. Ve kutsal Ruh vaadiyle havarilerini sevindirdin. Onlar ki bereketle senin, insanları kurtaran Allah’ın oğlu olduğuna iman ettiler.

Kondak (Altıncı Nota)
Bizim için gereken bütün tedbirleri tamamlayıp yerdekileri göktekiler ile bir kıldıktan sonra, Tazimle göğe yükseldin ey Mesih ilahımız. Bir yerden ayrılmaksızın, fakat sabit kalarak ve sevdiklerine “Ben sizinleyim ve kimse size dokunamaz” diye seslenerek.


İkonanın Açıklaması
Göğe yükseliş Zeytinlik dağında oldu. İkonada Mesih, içinde renklerin koyudan açığa doğru sıralandığı daireler arasında gösterilmektedir.bu gökleri ve Mesih’in zaman mefhumu dışında olduğunu simgeler.
Melekler dairelerin alt tarafından tutuyor. Bu da Mesih’in yüceliğini ve en büyük olduğunu ifade eder. Bazı ikonalarda melekler borazan taşımaktadır. “Allah terennümlerle yükseldi Rab, borazanın sesinde”(Mez.96:5) Bazen de cennetin kapıları, yücelikler kralına açılmış bir şekilde tasvir edilir. “kaldırım başınızı ey kapılar, açılın ey eski kapılar Yüce kral girsin içeri”(Mez.263:7 –10) Mesih, Eski ahitteki peygamberlikleri gerçekleştiriyor.

 

İkonanın ortasında Meryem sarsılmaz bir sebatla duruyor. Bu da açık olan gerçeğin yerleştiğini simgeler. Şu anda doğan kilisenin simgesi olarak Mesih kilisenin başı Tanrı Validesi ise görüntüsü, havarilerde temelleridir. Havarilerin hareketleri tabirlerinin çeşitliği, bu gerçeğin değişik lisanlar ve yollarla ifade edildiğini simgeler. Kutsal Kitap bu olayı Meryem’in havarilerle birlikte olduğunu zikretmez. Fakat bu görüntü gelenekler de mevcuttur

 

İkonada havariler iki kısma bölünüyor. Solda duran altı havari yukarıya bakmakta ve insan nefsinin yücelere, semavi ülkeye olan özlemini ifade ediyor.

 

Sağda duran altı havari ise korkuyla yersel ve göksel alemin kendisinde toplandığı Meryem’e bakmaktalar.


Beyazlar giyinmiş göksel iki melek havarilere sesleniyorlar: “Ey Galileliler neden göğe bakıp duruyorsunuz? Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördüğünüzse aynı şekilde geri gelecektir” (Res.İşl.1:11). Bununla semavi hayata yarışı tesis etmiş. Kurtuluşumuz Golgota’dan geçmektedir.

     Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.