Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler

 

Diriliş Olayı

(Ölüm Diyarına iniş İkonası) )Yüceltme İlahisi (İkinci Nota)

Ey ölümsüz hayat, ölüme geldiğin anda onu tanrılığının şimşekleriyle öldürdün ve ölüleri yerin altından dirilttiğin zaman, bütün göksel kuvvetler “Ey hayat veren Mesih sana yücelik olsun” diye haykırdılar.


Kondak (İkinci Nota)

Bütün dünyayı kapsayan, kokularla tanit edilmiş ve kefene sarılı ölü olarak müşahede ediliyor. Ve ölümsüz olan bir ölü gibi kabre konuluyor. Kadınlar ağlayarak ona kokular sürmeye geldi. Bu gün Mesih’in öldüğü ve bütün bereketlerin üstünde olan Sebt günüdür. Ve üçüncü gün dirilecektir.

İkona Açıklaması

Ölüme karşı galibiyet olgusunu haber veriyor. Aydınlığın karanlığa hükmetmesi. Mesih ayaklarıyla ölümün sallanan kapılarını eziyor. Ve nuru ölüm diyarının karanlığında yayılıyor. Ve ölümün egemenliğinde olanlar özgürlüğe kavuşuyor. Mesih Adem ve Havva’yı kaldırıyor. Ve iki tarafında da eski ahitin evliyaları, peygamberleri ve kralları duruyor. Ve ikonanın en altında, gücü sona eren şeytan bağlı bir şekilde görünüyor.

İsa Mesih ikonanın ortasında parlak bir giysi ile siyah mağaranın üstünde duruyor,ve ayaklarıyla ölüm diyarının kapılarını eziyor, bu da ölüme karşı kazanılan zaferi simgeliyor. Çünkü ölüme ölümle yendi. Ellerinde ve ayaklarında haça gerilmenin belirtileri görünüyor. Bu da bedensel dirilişin alametidir.

Kendi özgücüyle gerçekleşen dirilişin aksine Mesih sağ eliyle Adem’i sol eliyle de Havva’yı kurtarıyor. Mesih’in üzerinde durduğu siyah mağara ölüm diyarıdır. Ölüm diyarının kapıları sallanıyor ve kilitleri kırılmış bir halde en alttaki siyah şahıs ölümün simgesidir. Elleri ayakları ve boynu zincirlerle, ölüm diyarının alt tarafına atılmış. Zira ölüm yok edilmiştir. Zira ölüm yok edilmiþtir.

 

İkona da eski ahitten şahıslar görülmekte.bunlar Adem, Havva, Habil (Eski ahitteki ölülerin ilki) İbrahim oğlunu feda eden Nuh (Gemisi kiliseyi simgeler) Vaftizci Yuhanna (Mesih Allah’ın kuzusudur) Bunlara ilaveten İşeya, Yeremya ve Yunus peygamberler ki bunlar diriliş hakkında önceden haber verdiler.

 

Yine ikonada Musa Peygamber görünüyor. (İlk Fısıh ve Kızıldeniz den geçiş olayı). Aynı şekilde yeni ahitten de şahsiyetler görünmekte Mesela Resul Pavlus. Zira diriliş olayı bütün insanlığı her zaman ve her mekanda kapsamaya kadar uzanır. Bazen de ikona da İsa’nın sağında çarmıha gerilen suçlu şahıs yer alır.
     Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.