Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler

 

DALLAR BAYRAMI
Troparyon (Dördüncü Nota)
Ey Mesih, Vaftiz vasıtasıyla seninle gömüldüğümüz zaman dirilişinle ebedi hayatı kazandık. Sana tesbih ederiz: Ossana yücelerde Rabbin adıyla gelen mübarek olsun.


Kondak (Altıncı Nota)
Göklerde tahta oturan, yerde sıpa üzerinde binen, meleklerin dualarını ve çocukların yüceltme ezgilerini kabul et. Sana haykırıyorlar ey Mesih İlahımız: Ademi ikinci kez yaşatmaya gelen sen mübareksin.

 


İkonanın Açıklaması

Şeanin kelimesi, Yunanca da “Osanna” ve Aramice de “Hoşana”yani “Kurtar Ya Rab” anlamına gelen haykırıştan türemiş bir kelimedir.Yahudi halkı çadır bayramında (Çölde kalınan 40 yıl’ın yortusu) ve Fısıh bayramında (Mısırdan çıkış ve Kızıldeniz’i geçiş) bu şekilde haykırmaya alışmıştı.

İkonanın ortasında Hz. İsa bir sıpa üzerine binmiş olarak görünüyor. Ve hüzün belirtileri yüzünde fark edilmekte çünkü acı çekmeye gidiyor. Tabi ki hüznü ölümden korktuğu için değil çünkü isteği ile ölüme gidiyor, hüznün sebebi, mesajını reddeden katı yüreklilerdir. Sol elinde eski ahit kitaplarını taşıyor ve burada yazılan peygamberlikleri gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

Resimde görülen İsa’nın peşinden gelen kalabalık iki kısma ayrılıyor: Birincisi, havariler, korku, dehşet ve sevinci aynı anda yaşıyorlar ve İsa’yı takip ediyorlar.

İkincisi, kalabalık halk, zafer ve yenginin alameti olarak hurma dalı taşıdılar ve kutsanması için İsa’nın geçtiği yollarda önüne elbiselerini serdiler.

Ve orada üçüncü bir grup var ki, başlarında takke giymiş olarak görünüyorlar. Bu halk görüntüsü karşısında korkuya kapılan Ferisileri temsil ediyorlar.

Ferisilerin bu endişeleri karşısında, İsa’nın geçişini izlemek isteyen ve ağacın yüksekliklerinde bulunan masum çocukların sevinci görülmektedir.


Dallar pazarı,Hz. İsa’nın göksel Yaruşalim’e girişi olan Diriliş sevincinin öncü bir görüntüsüdür
     Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.