Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler

Rabbimiz İsa Mesih’in Tapınağa Girişi Kilise bu yortuyu 2 Şubat günü kutlar


Troparyon (Birinci Nota)
Ey nimete eren tanrı Validesi sevin, çünkü adaletin güneşi olan Mesih İlahımız senden doğdu. Karanlıktakileri aydınlattı. Ey Salih şeyh sende sevin ve coş, bizleri kurtaran ve bize dirilişi vereni kollarında taşıdın.

Kondak (Birinci Nota)
Doğumunla bakireliğin yuvasını kutsadın ve Seman’ın kollarını layık olduğu üzere mübarek kıldın. Ve bizi de şu anda idrak ederek kurtardın. Savaşlarda milletini barışla koru ve sevdiğin kralları teyid et. Çünkü insanları seven yalnız sensin.

Troparyon (Birinci Nota)
Ey nimete eren tanrı Validesi sevin, çünkü adaletin güneşi olan Mesih İlahımız senden doğdu. Karanlıktakileri aydınlattı. Ey Salih şeyh sende sevin ve coş, bizleri kurtaran ve bize dirilişi vereni kollarında taşıdın.

Kondak (Birinci Nota)
Doğumunla bakireliğin yuvasını kutsadın ve Seman’ın kollarını layık olduğu üzere mübarek kıldın. Ve bizi de şu anda idrak ederek kurtardın. Savaşlarda milletini barışla koru ve sevdiğin kralları teyid et. Çünkü insanları seven yalnız sensin.

 

Musa Şeriatı, kadının doğum yapmasından kırk gün sonra temizlenmesini şart koşardı. Bu da kadının bir yaşında koyun ile bir çift güvercin veya kumru hazırlayıp günah takdimesi olarak Kahine sunması şeklinde yapılırdı. (levililer 12: 6-8).
Bunun için ikonada, Yusufun elinde, şeriatın emrettiği iki güvercin veya kumruyu fakir ailelerin sunusu olarak taşıdığını görürüz. İki güvercin, Yahudilerden ve uluslardan gelen iki kiliseyi ve ayrıca Eski ve Yeni Ahid’i simgeler.


 

     
 

Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.