Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler
Kutsal Ruhun Zuhuru Kilise bu yortuyu 6 Ocak günü kutlar


Troparyon (Birinci Makam)
Ürdün Nehrinde vaftizinle Ya Rab Kutsal üçlemeye secde zuhur etti. Zira Baba’nın sesi, seni sevgili oğul diye isimlendirerek şahadet etmiştir. Ve ruh bir güvercin görünümünde kelamın gerçekliğini teyit ediyor. Sen ki zuhur ettin ve insanları aydınlattın Ey Mesih ilahımız sana yücelik olsun.

Kondak (Dördüncü Makam)
Bugün dünyaya zuhur ettin Ya Rab, ve nurun üzerinde şekillendi bizler ki bilinçle tesbih ederiz, sen ki geldin ve zuhur ettin ey yanına yaklaşılamayan nur.


İkona Açıklaması
İkonada, kovuk biçiminde yarılmış ve açılmış ve içinden dalgalı ve gazaplı Ürdün nehrinin aktığı bir dağ tasvir ediliyor. “Sular seni gördü ey Allah, sular seni gördü ve ürktü ve dehşete kapıldı”. İkonada mutlaka İsa’nın ayakları önünde bir şahıs bulunur.bu şahıs eski ahidin bahsettiği ve suları kapsayan kötü güçleri temsil eder

İkonanın ortasında İsa Mesih bulunuyor ve suları sağ eliyle takdis ediyor ve özünü temizleyerek kutsuyor. Ve onu kucaklayan bir mezardaymış gibi seda bulunuyor. İsa’nın vaftizi onun ölümünü ve gömülmesini simgeliyor. Ayaklarına dolanmış beyaz bir kumaş ile örtünmüş, bu da onun cesedini saracak olan kefeni hatırlatmaktadır. O’nun için söylenen “Her türlü adaleti tamamlamak için geldim.” Sözünün yansımasıdır.


Hz. İsa’nın solunda vaftizci Yahya duruyor. Eğilmiş gökten inen kutsal ruha bakıyor ve babanın sözünü işitiyor: “Razı olduğum sevgili oğlum budur.” Ve bununla da kutsal ruhla olan ilk Hıristiyan vaftizi yapılmış oluyor. Kilise vaftizci Yahya’ya bir çok sıfat verir. Bunlardan Resul,Öncü, Mesih’i vaftiz eden, Melek ve Peygamber sayılabilir. Zira o Eski Ahit peygamberlerinin sonuncusudur. “Yücenin Peygamberi” babasının önceden haber verdiği gibi.

Melekler İsa Mesih’in sağında, insan bedeni alan Allah’ın Kelamı’na hizmet etmek için sudan çıkmasını bekliyorlar. Kutsal bedenini kurulamak için elindeki kumaşı hazırlıyorlar.


DİĞER İKONALAR     

 

 


Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.