Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler


Rabb’imiz İsa Mesih’in doğumu Kilise bu bayramı 25 Aralık günü kutlar


Yusuf, İkona da mağara dışında bulunuyor. Bu, onun doğuma yabancı olduğunu ifade eder. Yaşlı bir adam görünümünde. Bu olağan üstü doğum olayında sınırlı akıl ile yüce iman arasındaki beşeri çekişmeyi temsil etmeyi ümit etmektedir.


İkonada, çobanlar meleklerin müjdesini dinliyorlar. Onlar İsa’nın doğumu ile ilgili müjdeyi alanlardır. Ve onlar Yahudilerden Kilisenin öncülerini Mecusiler de uluslar içinde Kilisenin ilk öncülerini birlikte simgelerler.


İkonada, çobanlar meleklerin müjdesini dinliyorlar. Onlar İsa’nın doğumu ile ilgili müjdeyi alanlardır. Ve onlar Yahudilerden Kilisenin öncülerini Mecusiler de uluslar içinde Kilisenin ilk öncülerini birlikte simgelerler. İkonada Mecusiler muhtelif yaşlarda görünüyorlar. Bu nedenle bazı kilise pederleri bunların arasında Nuh’un üç oğlunu görürler. (Ham, Sam ve Yasef) Bununla beşeriyeti sim geliyorlar. Mecusilik Farisi bölgesinde yaygın bir kahinlik çeşididir. Mecusilerin hediyeleri şöyleydi: Altın : Doğan bebeğin kral olduğuna işaret eder. Buhur : Doğan bebeğin ilah olduğuna işaret eder. Kokular :Doğan bebeğin çekeceği acılara işaret eder. Mecusiler, Allah’ın onlara gönderdiği yıldızı takip ediyor. Allah her birimizle durumuna ve gücüne göre konuşur. “Yıldızlara tapanlar onunla sana secde etmeyi öğrendiler ey adaletin Güneşi” Anlaşıldığına göre Fars ülkesi ve alimleri(Mecusiler) Mesih’in geleceği haberini sürgündeki Yahudilerden öğrenip muhafaza ettiler “Ve Yıldızı muazzam bir şekilde görünecektir.”
   Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.