Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler

 


Troparyon (Yedinci Nota)
Dağda tecelli ettiğin vakit ey Mesih İlahımız, havarilerine güçlerine göre yüceliğini izhar ettin. Biz günahkarlara ezeli nurunu ver, Tanrı doğuranın şefaati ey nur veren sana yücelik olsun.

Kondak (Yedinci Nota)
Dağda tecelli ettin ey Mesih İlahımız, havarilerin de algılayabildikleri üzere yüceliğine tanık oldular. Öyle ki, seni haç üzerinde gördükleri zaman,çektiğin acıların kendi isteğinle olduğunu anlayacak, insanlara senin gerçekten babanın ışığı olduğunu anlatacaklar.


İkona Açıklaması
İkonada üç yükselti görünüyor. Orta yükseltide Hz.İsa durmakta ve nurla parıldıyor ve ışıktan bir esvap giymiş. Sağ elini kaldırmış kutsuyor ve sol eliyle bir dosya taşıyor bu da onunla ilgili peygamberlikleri yerinegetirdiğini simgeliyor. Işıldayan yuvarlak halede beyaz, altın ve mavi renkler karışımı bulunuyor ve kutsal nuru simgeliyor. Bu hale Hz. İsa’yı çevrelemekte ve ondan üç ışık hüzmesi çıkıp havarilerin başlarına dökülüyor.bu da bütün tanrısal tasarımları kucaklayan kutsal üçlemeyi simgeler.


Hz. İsa’nın ağ ve solunda bulunan yükseltilerde Hz. Musa ve hz. İlyas durmakta, her biri sağ elini kaldırmış ve Hz. İsa’ya doğru eğilmişler. Her ikisi de şeriatı ve peygamberleri simgeliyorlar. (Musa şeriatı Allah’tan teslim alan, İlyas da büyük bir peygamberdir) Her ikisi de Allah’ın görüntüsünü denemişlerdir(Musa Allah’ı Hurib dağında, İlyas da Allah’ı Kermel dağında görmüşlerdir.)


İkonanın en altında, Hz. İsa’ya eşlik eden üç havariyi görüyoruz: Petrus, Yuhanna ve Yakup. Aynı zamanda tecelli olayı karşısındaki tepkilerini de görüyoruz. Aziz Yakup arkaya düşmüş bir halde gözlerini kapatmaya uğraşıyor.

 

 

 


Aziz Yuhanna ortada ve arkaya yuvarlanmış. Ayaklarından çarıklarını çıkarmış. Bu da bize Allah’ın Hurib dağında Musa’ya söylediği “Çarıklarını çıkar üzerinde yürüdüğün toprak kutsaldır” sözünü hatırlatıyor.

 

Aziz Petrus’u ayakları üzerine çökmüş görüyoruz. Ellerini Hz.İsa’ya doğru kaldırmış ve sanki, Hz. İsa’y, Hz.Musa’ya ve Hz. İlyas’a olmak üzere üç çadır yapmak istediğini ifade ediyor.

 


 

RALANOKİ REĞİD
 
     Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.