Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler

 

Pentakosti (El-Ansra) BayramıTroparon (Sekizinci Nota)
Balıkçıların üzerine Kutsal Ruh’u gönderip onları çok hikmetli kılan İlahımız Mesih sen mübareksin. Onlarla bütün dünyayı avladın ey insanları seven,sana yücelik olsun.

Kondak (Sekizinci Nota)
Dilleri bülbülleştiren yüce gelince ,milletler için bölümlenmişti, ateşten dilleri dağıtınca herkesi birliğe davet etti. Bunun için birleşik seslerle kutsal ruhu yüceltelim.


İkonanın Açıklaması

Başlangıçta bu bayram Yahudilerde yersel bir tarım bayramı idi “Hasat Bayramı” ve bu gün “Haftalar Bayramı” olarak adlandırılmışlardı. Daha sonra Yahudiler bu bayramı Hz. Musa’ya Sina dağında Şeriatın verilmesi bayramı olarak kutlamaya başladılar. Anlaşmanın yenilenmesi bayramı olarak Yahudi gelenekleri uyarınca Fısıh bayramının sona erme devresi olarak kutlandı. Sina dağında cereyan eden ve ateşin dağa inmesi olayı gibi (Çıkış 19:18) aynı şekilde kutsal ruh ta ateşten diller halinde havariler üzerine indi. Bunlar yeni şeriatı taşıyan kutsal ruhun dilleri idi. Taş levhalara oyulmuş olanlar gibi değil, fakat müminlerin yüreklerine kazılmıştı.

Havariler Yeruşalim deki evde göğe yükselen Rabbin onlara emrettiği gibi halka şeklinde oturmaktalar. ”kandilleriyle birlikte iken onlara şu buyruğu vermişti: Yaruşalimden ayrılmayın Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin (Res.işl.1:4) Bu oda Havarilerin Hz. İsa İle birlikte Pasahı yemek için toplandıkları odadır. Pasah günü; İsrail oğullarının Hz. Musa önderliğinde Mısır’dan çıkışlarının yıl dönümüdür.


İkonanın merkezi olan yer boş bulunuyor. Tahtın etrafında yarım ay şeklinde oturan havariler şunlardır;

Sağ tarafta : Pavlus, Yuhanna, Luka, Andreas, Bartelemeos, Filippos.

 


Sol tarafta: Petrus, Matta, Markos, Yakup, Seman, Tomas. Burada, Resullerin işleri bölümünden geçen tabloya üç kişi daha eklenmiştir.(Res.İşl.1:13) Bularda; Pavlus, Luka (Pavlus’un öğrencisi) ve Markos (Petrus’un öğrencisi). Zira bu üş şahıs önemli kişiler idiler. İkona burada tarihi olguyu tasvir etmiyor.

 

 

 

İkonada, karanlık bir revak altında mahsur olarak kalmış, başında taç olan ve altın görünümlü kırmızı renkte elbise giyinmiş olan şahıs, kutsal ruhun verilmesini bekleyen dünyayı simgeliyor. Elinde taşıdığı kumaş üzerinde on iki dosya şeklinde yazılar mevcut bunlarda, on iki kişi vasıtasıyla bütün dünyaya uzanan Hıristiyanlık müjdesini simgeliyor.

DİĞER İKONALAR

     Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.