Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler
ortodoksluknedİr


Rabb’imiz İsa Mesih’in doğumu Kilise bu bayramı 25 Aralık günü kutlar

 Troparyon (Birinci Nota)

Ey merhametli bol olan Rabbimiz, senki özde Tanrısın beşeri bir surat aldın ve şeraiti tamamlayarak kendi isteğinle bedensel sünneti kabullendin. Arzularımızın maskesini kaldırmak ve üzerindeki gölgeleri yok etmek için. İyiliklerine, şefkatine ve emsalsiz fedakarlığına yücelik olsun ey Allah’ın kelamı.


Kondak (Birinci Makam)
y yücelerde ateşten bir tahtta, ezeli baban ve kutsal ruhunla oturan erkek bilmeyen bir bakireden yeryüzünde doğmaya razı oldun ve bunun için sekizinci günde beşeri sünneti kabullendin. Doğruluk görüşlerine,tedbirlerine ve yeryüzüne inişine yücelik olsun ey insanları seven Rab.


Açıklama

Eski Ahitte sünnet, Allah ile Yahudi halkı arasında bir işaret idi. Ve sekizinci günde yapılırdı. (Tekvin17:10-12).
Yeni Ahitte bu alışkanlık 49 yılında Kudüs Konsili kararıyla iptal edildi. Aziz Pavlus mektuplarında ve özellikle Romalılara yazdığı mektupta bu müminlerin kurtuluşu için yeterlidir. Tanrı milletinin yeni işareti sünnet değil haçtır.

`Bakire Meryem Hayat’ın annesi ve ikinci Havva’dır. İkonada Mesih’in beşeri yönü aksettiren ve sancısız bir doğumun yorgunluğuna işaret eder bu şekilde şarabi rengi bir giyim ile uzanmış vaziyette görünüyor. Giyiminin üzerinde üç adet haç işareti mevcuttur, biri baş üzerinde diğerleri omuz üzerinde. Bunlar Meryem’in, doğumdan önce, doğum sırasında ve doğumdan sonra bakire olduğunu simgeler. Yüz ifadesi sevinç ümit karışımı bir görüntüyü aksettiriyor. Evet doğum sancısız oldu ama, Şeyh Seman’ın kendisine dediği gibi yüreğine bir kılıç saplanacak. Mağara ile ilgili olarak da kutsal geleneklerden edindiğimiz bilgiler rengin ölüler diyarı gibi siyah olduğudur. Mesih İsa mağaranın bu koyu rengini dirilişiyle açacaktır.

Yemlikte İsa Mesih’in etrafında hayvanların bulunuşu enderdir. Habakuk Peygamberin sözlerini anımsatan bir durum. “İki hayvan arasında bilineceksin” (Habakuk 3:2)ve İşeya Peygamberin şu sözleri : “Öküz sahibini, eşek efendisinin yemliğini bilir. Ama İsrail halkı bu kadarını bile bilmiyor. Halkım anlamıyor.”(İşeya 1:3
   Bu web sİtesİ Halep ve İskenderun Metropolİtlİğİnİn desteğİyle olmuştur.