Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler
ortodoksluknedir

AZİZ PAVLUS’UN HAYATI VE İŞLERİ“Pavlus yüzünü Doğu’ya doğru çevirerek uzun süre dua etti ve bu duası sırasında Yahudi dilinde atalarıyla konuştu daha sonra başka hiç bir şey demeden boynunu uzattı. Cellat kafasını kestiğinde askerin giysilerine kan yerine süt bulaştı. Bunu gören asker ve etraftakiler Pavlus’a bu kadar büyük bir izzet bağışlayan Rab’be hamt ettiler.”.

Efendimizin ikinci yüzyılının sonunda Anadolu’dan bir brespiter, Aziz Pavlus’un Neron’un mahkemelerinde yargılandıktan sonra idam edilmesini böyle anlatıyordu. Bu masumane ifade Pavlus’un duasının güzelliğine gölge düşürmez: İsa’nın tekrar dünyaya dönmesinin beklendiği Doğu’ya yönelerek anadilinde Kurtarıcı İsa’nın geleceği kendilerine söz verilen atalarıyla konuşması.


Aziz Pavlus, mezarı üstüne inşa edilen “San Paolo fuori le mura” bazilikasının olduğu yerde istirahat ediyor, ama bugün onunla ilgili olarak insanlığın elinde bu görgemli taş anıttan çok daha önemli şeyler var: Kurtarıcımız İsa Mesih’in zuhuru ile ölümü iptal etmiş ve hayatı ve ölmezliği vasıtası ile nura çıkarmış olan incil, ki bu incil’in vaizi, resulü ve muallimi tayin olunan Aziz Pavlus’un Mektupları. Bu mektuplar, bizler için Allah’ın lütfu olan, incil’in zamanımıza ulaşmasında büyük rol oynamışlardır.

Hıristiyanlığın Batıya yayılmasının en büyük mimarı kabul edilen Aziz Pavlus’un, Rab İsa’nın Allah tarafından gönderileceği söz verilen Mesih ve yegane Kurtarıcı olduğuna şahitlik ettiği mesajını kitlelere ulaştıran bu mektupları aynı zamanda yazarının kişiliği ve hayatı hakkında’da bilgi vermektedir.


Aşağıda kısa bir özeti sunulmaya çalışılan Aziz Pavlus’un hayatı ve işleri hakkındaki diğer güvenilir bilgiler Yeni Ahit’in Resullerin işleri bölümündedir.
KRONOLOJİK TABLO

Yaklaşık M.S. 5/10

Kilikya’nın Tarsus şehrinde doğumu

33/34

Yeruşalim’e ilk seyahat : Petrus tanışması : Pavlus önce Tarsus’a Sonra Antakya’ya gider : ilk misyonu

48/49

Yeruşalim toplantısı : ikinci misyon

50/51

Korintos’ta Gallion tarafından mahkeme edilmesi

54/57

Üçüncü misyon : Efesos, Makedonya

57 k/58

Korintos, Romalılara mektup

58-60

Yeruşalim ve Kayseriye’de tutukluluk

61/63

Roma’da alıkonması ve serbest kalması s

64-67 aras

Roma’da şehit edilmesi

Not

Gallion trafından mahkeme edilmesi dışında (ki bu diğer tarihlerin belirlenmesinde en güvenilir referans oktasıdır) yukarıda belirtilen tarihler yaklaşıktır.

   


Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.