Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler
ortodoksluknedir

ALTIN AĞIZLI AZİZ YUHANNA’NIN HATIRLANIŞI (13 Kasım)

Altinagizli Aziz Yuhanna
Aziz Yuhanna 344 yılında Antakya’da doğar. Babasının adı Sekundus annesinin adı ise Antusa idi. Babası Bizans imparatorluğunda komutandı ve putperest idi. Yuhanna doğtuktan sonra babası ölür ve O’nu annesi yetiştirir. Aziz Yuhanna Antakya’da on sekiz yaşına kadar okudu, yirmi üç yaşında vaftiz oldu. Çünkü o dönemlerde bu yaşta vaftiz olunuyordu. Daha sonra zangoç belli bir sure sonra da okuyucu oldu. Kendisi teoloji (ilahiyat) okuyup rahip olmak istiyordu. Fakat okumak için gerekli parası yoktu. Kendisi evinde rahip oldu. Annesi ölünce evi manasstıra çevirdi. Aziz Yuhanna hayatında havari Petrus’un Filipililere yazdığı mektupta geçen şu sözü benimsemişti (Filipililere 3,8).

 

“Uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih’i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum.” Aziz Yuhanna Antaya dolaylarında bir dağa çıkarak orada rahiplerle beraber altı yıl yaşadı. Oradayken bütün rahipler mağaralarda yaşıyor, ortak bir program uyguluyorlardı. Elbiseleri ketenden, deve tüyünden vede keçi tüyündendi. Onlar sadece ekmek ve su yiyorlardı.Fakat hastalandıklarında diğer yemeklerde yiyorlardı. Onlara göre ölüler için ağlanmamalı yas tutulmamalıydı. Çünkü ölen kardeşlerimiz İsa’nın yanına gidiyorlardı. Bunun için ölüleri defnederken terennüm ve ilahiler söylüyorlardı. Aziz Yuhanna dağdaki son iki yılını tek başına yaşadı. Bu sürede şeytan tarafından ayartılmaya ve denenmeye başladı. Ama O sürekli dua ediyor ve Rabbin adını kalbinde taşıyordu.

Altinagizli Aziz Yuhanna
Altinagizli Aziz Yuhanna


Kendisi iki yıl sonra hastalandı ve şehire devai iç in inmek zorunda kaldı. Kendisi şehire inerken geri dömeyi planlıyordu oysa geri dönememesi için Rab O’na şifası olmayan bir hastalık vermişti.Aziz Yuhanna 380 yılında önce diyakon sonra 386 yılında papaz oldu. Papaz olur olmaz hemen vaaz vemeye başladı. Oysa o dönemde sadece episkopos vaaz verebilirdi. Her gün vaaz veriyor, halkı eğitiyordu. Vaaz verirken şu ilahi konulardan bahsediyordu; Kitabı Mukades’in tefsiri, doktrinler, Hristiyan öğretisi, Tanrı merhameti ve en önemlisi olan putperestliğe karşı eleştirilerdi. Böylece ünü her yere yayıldı.

İstanbul patriği ö lü nce Bizans imparatoru O’ na bir mesaj gö ndererek İ stanbula gelip patrik olması nı ister fakat bu teklifi Yuhanna reddeder. Bunun ü zerine imparator adamları nı gö ndererek O’ nu gizlice İ stanbula getirtir. İstanbulda patrik olur. Aziz Yuhanna patrik olunca patrikhanedeki gereksiz ve lüks eşyaları satarak parasıyla hastahaneler yapar. İstanbul halkı O’nu çok sevdi ve öğretisine hayran kaldı. Artık cadde ve sokaklarda terennüm sesleri duyuluyordu. Dönemin Mısır rahipleri İstanbul’a üç yüz kişilik bir grupla gelerek Ayasofya kilisesine Aziz Yuhanna’nın yanında kalır. O’na İskenderiye patriki tarafından dışlandıklarını bildirirler. Bunun üzerine Aziz Yuhanna İskenderiye patrikine bir mektup yazarak ondan durumu bir çözüme kavuşturarak rahipleri ve halkı geri kabül etmesini ister. Buna çok kızan İskenderiye patriki yanına yirmi dokuz episkopos alarak İstanbul’a imparatorun yanına gelir ve Yuhanna’nın hakında iftiralar yağdırarak görevden alınmasına neden olur. İki gün sonra şidetli bir deprem olur ve kraliçe çok korkar. Bunun Yuhanna’nın görevden alındığı için olduğunu anlar ve Yuhanna’yı tekrar göreve getirir ve ondan af diler. Daha sonra kraliçe kendi heykelini oydurarak Ayasofya kilisesinin önüne diker ve orada eğlenceler ve danslar başlar. Buna çok kızan Yuhanna şöyle der; “İşte Hirodiya yine geldi ve yeniden dans etmeye başladı. Şimdi de Yahya’nın başını tekrar tepside isteyecek.”

Altinagizli Aziz Yuhanna
Altinagizli Aziz Yuhanna

Bunu duyan kraliç e heryerde kiliseye baskı nlar dü zenleyerek Yuhanna’yı arar. Yuhanna bir mektup yazarak şöyle der; “ eğer beni keserseler Yesşaya peygamberi gibi olurum eğer beni denize atarlarsa Yunus gibi olurum, eğer beni ateşe atarlarsa ateşe atılan üç ç? cuk gibi olurum, eğer beni yırtıcı hayvanlara atarlarsa Daniel peygamberi gibi olurum,ve eğer beni taşlarlarsa da Aziz Stefanus gibi olurum.” Daha sonra askerler O’nu buldu ve kraliçe O’nu Karadeniz’e sürgün göndedi. Karadeeniz’e yürüyerek gitti. Oraya ulaştığında yorgundu ve hastalığına yenik düştü. Bir gün rüyasında Aziz Basilikos’u görür O’na derki “Yarın seni alacağım” ertesi gün Yuhanna beyaz elbiseler ister elbiseleri giyince ayin yapar ve ruhunu şu sözlerle verir; “Tanrı’ya hayatta ve ölümde sonsuzlara dek şükrolsun.” Aziz Yuhanna kilisenin en büyük yazarıydı ve kilise adına çok büyük işler yaptı. Onun dualarıyla ve şifalarıyla ya Rab İsa Mesih bize merhamet ve kurtuluşeyle. Amin.
Altinagizli Aziz YuhannaBu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.