Ortodoksluk: Ortodoks kilisenin hakinda bilgiler
ortodoksluknedir

Akşam duası


‘Peder, Oğul ve Kutsal Ruh olan tek Tanrının adıyla Âmin.
Kralımız olan ilahımıza secde edip diz çökelim.
Kralımız olan ilahımız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.
Kralımız, Rabbimiz ve ilahımız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

MEZMUR 104
RAB`be övgüler sun, ey gönlüm! Ya RAB Tanrım, ne ulusun! Görkem ve yücelik kuşanmışsın, Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün. Gökleri bir çadır gibi geren, Evini yukarıdaki sular üzerine kuran, Bulutları kendine savaş arabası yapan, Rüzgarın kanatları üzerinde gezen, Rüzgarları kendine haberci, Yıldırımları hizmetkâr eden sensin. Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, Asla sarsılmasın diye. Engini ona bir giysi gibi giydirdin, Sular dağların üzerinde durdu. Sen kükreyince sular kaçtı, Göğü gürletince hemen çekildi. Dağları aşıp derelere aktı, Onlar için belirlediğin yerlere doğru. Bir sınır koydun önlerine, Geçmesinler, gelip yeryüzünü bir daha kaplamasınlar diye. Vadilerde fışkırttığın pınarlar, Dağların arasından akar. Bütün kır hayvanlarını suvarır, Yaban eşeklerinin susuzluğunu giderirler. Kuşlar yanlarında yuva kurar, Dalların arasında ötüşürler.
Gökteki evinden dağları sularsın, Yeryüzü işlerinin meyvesine doyar. Hayvanlar için ot, İnsanların yararı için bitkiler yetiştirirsin; İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye, Yüreklerini sevindiren şarabı, Yüzlerini güldüren zeytinyağını, Güçlerini arttıran ekmeği hep sen verirsin. RAB`bin ağaçları, Kendi diktiği Lübnan sedirleri suya doyar. Kuşlar orada yuva yapar, Leyleğin evi ise çamlardadır. Yüksek dağlar dağ keçilerinin uğrağı, Kayalar kaya tavşanlarının sığınağıdır. Mevsimleri göstersin diye ayı, Batacağı zamanı bilen güneşi yarattın. Karartırsın ortalığı, gece olur, Başlar kıpırdamaya orman hayvanları. Genç aslan av peşinde kükrer, Tanrı`dan yiyecek ister.
Güneş doğunca İnlerine çekilir, yatarlar. İnsan işine gider, Akşama dek çalışmak için. Ya RAB, ne çok eserin var! Hepsini bilgece yaptın; Yeryüzü yarattıklarınla dolu. İşte uçsuz bucaksız denizler, İçinde kaynaşan sayısız canlılar, Büyük küçük yaratıklar. Orada gemiler dolaşır, İçinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan* da orada. Hepsi seni bekliyor, Yiyeceklerini zamanında veresin diye. Sen verince onlar toplar, Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar. Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar, Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar. Ruhun`u gönderince var olurlar, Yeryüzüne yeni yaşam verirsin. RAB`bin görkemi sonsuza dek sürsün! Sevinsin RAB yaptıklarıyla! O bakınca yeryüzü titrer, O dokununca dağlar tüter. Ömrümce RAB`be ezgiler söyleyecek, Var oldukça Tanrım`ı ilahilerle öveceğim. Düşüncem ona hoş görünsün, Sevincim RAB olsun! Tükensin dünyadaki günahlılar, Yok olsun artık kötüler! RAB`be övgüler sun, ey gönlüm! RAB`be övgüler sunun!

MEZMUR 141
Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş! Sana yakarınca sesime kulak ver! Duam önünde yükselen buhur gibi, El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün! Ya RAB, ağzıma bekçi koy, Dudaklarımın kapısını koru! Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin, Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım; Onların nefis yemeklerini tatmayayım. Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır, Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir, Başım reddetmez onu. Çünkü duam hep kötülere karşıdır. Önderleri kayalardan aşağı atılınca, Dinleyecekler tatlı sözlerimi. Sabanla sürülüp yarılmış toprak gibi, Saçılmış kemiklerimiz ölüler diyarının ağzına. Ancak gözlerim sende, ey Egemen RAB, Sana sığınıyorum, beni savunmasız bırakma! Koru beni kurdukları tuzaktan, Suç işleyenlerin kapanlarından. Ben güvenlik içinde geçip giderken, Kendi ağlarına düşsün kötüler.

MEZMUR 142
Yüksek sesle yakarıyorum RAB`be, Yüksek sesle RAB`be yalvarıyorum. Önüne döküyorum yakınmalarımı, Önünde anlatıyorum sıkıntılarımı. Bunalıma düştüğümde, Gideceğim yolu sen bilirsin. Tuzak kurdular yürüdüğüm yola. Sağıma bak da gör, Kimse saymıyor beni, Sığınacak yerim kalmadı, Kimse aramıyor beni. Sana haykırıyorum, ya RAB: “Sığınağım, Yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin” diyorum. Haykırışıma kulak ver, Çünkü çok çaresizim; Kurtar beni ardıma düşenlerden, Çünkü benden güçlüler. Çıkar beni zindandan, Adına şükredeyim. O zaman doğrular çevremi saracak, Bana iyilik ettiğin için.

MEZMUR 130
Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB, Sesimi işit, ya Rab, Yalvarışıma iyi kulak ver! Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan, Kim ayakta kalabilir, ya Rab? Ama sen bağışlayıcısın, Öyle ki senden korkulsun. RAB`bi gözlüyorum, Canım RAB`bi gözlüyor, Umut bağlıyorum O`nun sözüne. Sabahı gözleyenlerden, Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, Canım Rab`bi gözlüyor. Ey İsrail, RAB`be umut bağla! Çünkü RAB`de sevgi, Tam kurtuluş vardır. İsrail`i bütün suçlarından Fidyeyle O kurtaracaktır.

MEZMUR 117
Ey bütün uluslar, RAB`be övgüler sunun! Ey bütün halklar, O`nu yüceltin! Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür, RAB`bin sadakati sonsuza dek sürer. RAB`be övgüler sunun!Ey pederin kutsal yüceliğinin parlak nur’u, sen ki kutsalsın ve ölümsüzsün ey İsa Mesih, güneşin batımına erdik ve akşam Nur’unu gördük, Peder Oğul ve Kutsal Ruh’u tesbih edelim. Çünkü onlar her vakitte doğru sesleriyle yüceltilmeye layık bir ilahtır, ey yaşam veren tanrıoğlu bütün âlem seni yüceltir.

Ey Tanrı senin Adınla beni kurtar ve senin kuvetinle beni hükmet.
Bu akşamı günahsız geçirmeye bizi layık eyle Ya Rab, babalarımızın ilahı, sen mübareksin, adın sonsuza kadar yüce ve büyüktür. Âmin. Sana olan güvenimiz gibi merhametin bizimle olsun. Mübareksin Ya Rab, bana emirlerini öğret, mübareksin Ya Rab, bana yasalarını anlat, mübareksin ey kutsal olan, adaletinle beni aydınlat. Ya Rab merhametin ebetlere kadar ve ellerinin yarattığına yüz çevirme. Övgü sana gerekir, tesbih sana layıktır, yücelik senindir, Ey Peder, Oğul ve Kutsal Ruh, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

MEZMUR 123
Gözlerimi sana kaldırıyorum, Ey göklerde taht kuran! Nasıl kulların gözleri efendilerinin, Hizmetçinin gözleri hanımının eline bakarsa, Bizim gözlerimiz de RAB Tanrımız`a öyle bakar, O bize acıyıncaya dek. Acı bize, ya RAB, acı; Gördüğümüz hakaret yeter de artar. Rahat yaşayanların alayları, Küstahların hakareti Canımıza yetti. Ey Allahım söz verdiğin üzere, artık ben kulunu huzur içinde salıver. Çünkü bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp, halkın İsrail’e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm. Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle(3 kere). Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.
Ey aziz Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey efendimiz suçlarımızı görme ey kutsal hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle. Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Göklerdeki Pederimiz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Âmin. Çünkü krallık ve güçlülük ve şan senindir, Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Amin Kutsal pederlerin dualarıyla ey rabbimiz ve ilahımız İsa Mesih merhametinle bizleri kurtar. Amin.
Bu web sitesi Halep ve İskenderun Metropolitliğinin desteğiyle olmuştur.